مجتمع فولاد گیلان

بسته‌بندی، انبارش و تحویل

فولاد گیلان به منظور حفظ حقوق مشتریان، اقدام به ساخت سالن‌هاي انبارش سرپوشیده و بزرگی نموده و همچنین به منظور اطمینان از تحویل امن و سریع محصولات به مشتري، خود را به یک ناوگان حمل و نقل مجهز نموده است. محصولات مطابق با نیاز مشتري، بسته‌بندي می‌شوند. بعضی از نمونه‌های بسته‌بندی براي انواع مختلف محصولات در صفحات بعد نمایش داده شده است. از مشتریان تنها درخواست می‌شود تا شماره کدهاي مربوط به نوع بسته‌بندي مورد نظر خود را اعلام نمایند.

package_1

package_2

پیوند به این صفحه