مجتمع فولاد گیلان

تحقیقات مربوط به بازار و محصولات

واحد تحقیق و توسعه فولاد گیلان با رویکرد کاملاً تجاري، کوتاه‌تر شدن زمان تحویل محصولات به بازار و بهبود رقابت پذیري را در حوزه‌هاي زیر تضمین می‌کند:
•صنعت خودرو
•صنعت بسته‌بندي
•صنعت ساختمان
•صنایع عمومی

تحقیقات مربوط به فرآیند

تحقیق و توسعه فرآیند به منظور توسعه محصولات فولادي جدید و همچینن ارائه راه حل هایی به منظور برآورده سازی اهداف زیر، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است:
•کاهش هزینه ها از طریق بهبود بهره وري و ارتقاء سطح اطمینان پذیري از فرآیندهای تولید
•بهبود عملکرد زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده‌ها، افزایش میزان بازیافت‌پذیري محصولات اصلی و فرعی؛ صرفه جویی در مصرف انرژي؛ انعطاف پذیري در استفاده از مواد خام و منابع انرژي و همچنین مطالعه سیستماتیک اثرات محصولات و فرآیندهای ما بر روي محیط زیست از طریق ارزیابی چرخه حیات(LCA)
• فرآیند بالادستی: از انتخاب مواد اولیه تا عملیات نورد گرم
•فرآیند پایین دستی: از نورد سرد تا عملیات پایانی
مجتمع فولاد گیلان به عنوان بزرگترین شرکت نورد فولاد در بخش خصوصی ایران، استراتژي خود را بر اساس ایجاد ارتباط مناسب با مشتري و تعیین استاندارهاي سطح بالا جهت جلب رضایت مشتري پایه ریزي کرده است. از این رو، مجتمع فولاد گیلان نه تنها کیفیت را از طریق بازرسی محصول در سرتاسر مراحل تولید، کنترل می کند بلکه یکی از مدرن ترین و مجهزترین آزمایشگاه‌هاي کشور را نیز در اختیار داشته که قادر به انجام تمام آزمون‌هاي موردنیاز جهت تضمین تحویل محصولات مطابق با خواسته‌هاي مشتري می باشد. مجتمع فولاد گیلان دارای گواهینامه ISO9001:2008 نیز است.

پیوند به این صفحه