مجتمع فولاد گیلان

محصولات نورد گرم

مجتمع فولاد گیلان با به کارگیري پیچیده ترین و مدرنترین تکنولوژي روز صنعت فولاد، محصولاتش را در دو خط تولید اصلی ( نورد گرم و نورد سرد) بر اساس استانداردهاي بین المللی تولید می‌کند.

خط نورد گرم:
این خط تولید داراي ظرفیت تولید سالانه ۲،۵ میلیون تن بوده و محصولاتش را بر اساس استانداردهاي بین‌المللی و کاربردهاي ذیل تولید می‌کند.
الف) استانداردها:
محصولات نورد گرم بر اساس استانداردهاي (ASTM, DIN, JIS, AFNOR, UNI, BS, EN(Euro norm تولید می شوند. جزئیات کامل در جدول زیر آمده است.
ب) کاربردها
•کاربردهاي ساختمانی و عمومی
•لوله هاي نفت، گاز و آب
•مخازن تحت فشار
•نورد مجدد
•خودروسازي و…

تنوع كيفي قابل‌تولید در مجتمع فولاد گيلان
جدول مقایسه استانداردهاي محصولات تخت نسبت به کاربرد نهایی:
محصولات گرم نوردیده:

1- مقادیر موجود در جدول برای قطعات تست با عرض W>۶۰۰ میلی‌متر کاربرد دارد.
2- ممکن نیست مقادیر بیش از ۰.۵۵ % سیلیس و ۱.۶ % منگنز در نمونه پاتیل و ۰.۶۰ % سیلیس و ۱.۷۰ % منگنز در نمونه آنالیز شده یافت شود.
3- درصورتیکه محتوی فسفر ۰.۰۰۱% N از ۰.۰۰۵%P پایین‌تر از حداکثر مقدار داده شده ذکر شود، فراتر رفتن از حد معیارهای داده شده مجاز می‌باشد. مقدار نیتروژن ممکن است از ۰.۰۱۲% در آنالیز پاتیل و همچنین ۰.۰۱۴% در نمونه آنالیز بیشتر نباشد.

۱- روش اکسیژن زدایی اختیاری می‌باشد.
۲- فرا رفتن از مقدار تعیین شده به ازای هر افزایش ۰.۰۰۱% N در Pmax مجاز می‌باشد.
مقدار N در آنالیز محصولات نباید به بیش از ۰.۰۰۵% افزایش و یا به کمتر از ۰.۰۱۲% کاهش یابد.
۳- حداکثر مقدار نیتروژن اگر ترکیب شیمیایی نشان دهنده مینیمم مقدار ۰.۰۲۰% یا اگر مقدار کافی ترکیبات نیتروژن موجود باشد بکار نمی‌رود. عناصر ترکیبات نیتروژن در مدارک بررسی ذکر خواهند شد.
۴-مقادیر موجود در جدول برای قطعات تست با عرض W>۶۰۰ میلیمتر کاربرد دارد.

* فقط برای ضخامت 6 کاربرد دارد.

مشخصات فنی محصولات

استاندارد محصولات گرم نوردیده:

•ISIRI 3693
•ISIRI 3694
•ASTM A 6-94
•ASTM A 568-93
•ASTM A 365-93
•EN 10051-91
•JIS G 3132-90
•JIS 3131-90
• DIN 1543
• DIN 1016

پیوند به این صفحه